Wat betekent HALAL nu eigenlijk

  • Written by 
  • Sunday, 20 September 2015 02:00
|  
(6 votes)
Published in Restaurant  

Rein, Toegestaan

Bron: Wikipedia


Halal (Arabisch: حَلاَلْ: rein, toegestaan) is een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims toegestaan is. Het tegenovergestelde is in niet-juridische termen haram (Arabisch: حَرَامْ: onrein, verboden). Het gaat hierbij zowel om handelingen als producten. Onder meer voor voedsel gelden speciale richtlijnen waar een moslim zich aan dient te houden. Deze regels zijn afgeleid uit de Koran, de Hadith en daaruit afgeleide soenna. Als men naar de fiqh kijkt, ziet men dat halal en haram géén tegenovergestelde van elkaar zijn. Moslims mogen alleen voedsel eten dat halal is. Soera De Koe 172-173 zegt hierover: O gij die gelooft, eet van de goede dingen, waarmede Wij u hebben voorzien en dank God, indien gij Hem alleen aanbidt. Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam, dan die van God is uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want God is Vergevensgezind, Genadevol. Halalvlees dient uitgebloed vlees te zijn van een beperkt aantal toegestane dieren, die volgens de islamitische voorschriften geslacht worden (dhabiha). Vlees van carnivoren en van dieren die spontaan gestorven zijn, evenals het expliciet in de Koran vermelde varkensvlees, zijn enkel toegestaan als er niets anders voorhanden is om in leven te blijven. Paardenvlees is niet verboden, maar het slachten van paarden is onder moslims niet gebruikelijk. Dieren die nog zogende jongen hebben evenals de zogende jongen zelf mogen niet geslacht worden. Het doden van een dier is enkel toegestaan voor consumptie of om het uit zijn lijden te verlossen indien het ziek of gewond is.

Alles wat uit de zee komt is volgens de meeste madhhabs zonder meer halal, het hoeft niet op een speciale wijze gedood te worden. De madhhabs kennen kleine verschillen, bijvoorbeeld over de vraag of garnalen en muildieren toegestaan zijn voor consumptie, met name de hanafitische madhhab kent beperkingen op wat uit de zee gegeten mag worden. Insecten zijn zonder meer haram evenals stoffen gewonnen uit insecten zoals bijvoorbeeld karmijnrood (E120) dat wordt gewonnen uit de cochenilleluis. Alle andere soorten voedsel (groenten, vruchten en dranken, met uitzondering van alcoholische dranken en verdovende middelen) zijn zonder bijzondere bewerkingen toegestaan voor consumptie. Enkele groepen moslims interpreteren het koranverbod op het drinken van wijn (khamr) letterlijk en kennen dus geen verbod op het drinken van andere alcoholische dranken. Ritueel slachten ('dhabiha') Net als joden kennen moslims voorschriften voor het slachten van dieren voor consumptie.

Er zijn verschillende voorwaarden die in acht genomen moeten worden voordat het vlees is toegestaan voor consumptie (halal). De keel van het dier moet met een scherp mes worden opengesneden waarna het langzaam moet doodbloeden. In Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Finland en IJsland is deze manier van slachten bij wet verboden. In Nederland is in 2011 een dergelijk wetsvoorstel verworpen door de Eerste Kamer, op basis van vrijheid van godsdienst. De omstandigheden waarin een dier gefokt werd, de kwaliteit van het voedsel en het onderdak dat het kreeg, evenals de wijze van transport en de afstand waarover dit verantwoord gebeurde, kan ook een rol spelen bij de beoordeling of het vlees halal is. Dierenwelzijn is een belangrijke verantwoordelijkheid (khalifa) die God de mens toevertrouwde. De Koran stelt dat eten van vlees gedood in naam van iets anders dan God niet toegestaan is. Sommige islamitische geestelijken zijn de mening toegedaan dat vlees van toegestane dieren die door een niet-moslim zijn geslacht, maar wel op de door de moslims voorgeschreven wijze, ook halal is. Koosjervlees en vlees van dieren die door christenen en Joden in naam van God geslacht zijn, worden volgens Soera De Tafel ook als halal beschouwd: "Alle goede dingen zijn u deze dag geoorloofd. Het voedsel der mensen van het Boek (christenen en Joden) is u geoorloofd en uw voedsel is hun toegestaan." (Soera 5:5). Bron: [Wikipedia]

Read 9210 times

Written By:

Andie
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spang Zuid

Spangmakandrazuid2018

Gerard Doustraat 39
1072 VK  Amsterdam
Telefoon 020 - 670 50 81
Openingstijden MA-ZA 11:00 - 22:00
ZO 13:00 - 22:00

Spang Nieuw-West

IMG 20171119 123740 icon

Tussenmeer 227
1069 DN  Amsterdam
Telefoon 020 - 610 27 11
Openingstijden MA-ZA 11:00 - 22:00

ZO 13:00 - 22:00

Spang Oost

spangoostsmall

Boerhaaveplein 3
1091 DH  Amsterdam
Telefoon 020 - 412 95 95
Openingstijden MA-ZA 11:00 - 22:00
ZO 13:00 - 22:00

Our Kitchen

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten Allergenen bevatten.
It is possible that our dishes contain allergens.
 

Allergenenkaart

 

halal